Back to All Events

Yada~Yada~Yada // The Limbs Tanaya Harper Terminal Beach JOYS

Yada yada yada ~ Thursday night ~ yada yada yada

+++ great bands yada yada yada The Limbs (yada) Tanaya Harper (yada)JOYS (yada) Terminal Beach yada yada yada

Doors 8PM
$5-15 (pick a number in the middle) 

YADA